Gabriela Țigu

Gabriela Țigu

Gabriela Țigu

Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU
ASE București, România

Membru al Departamentului de Turism și Geografie, din cadrul Facultății de Business și Turism, Academia de Studii Economice din București.

Experiența didactică și de cercetare în domeniul învățământului superior, specializarea Turism, expertiză în managementul destinațiilor turistice, management în turism și industria ospitalității, ecoturism şi dezvoltare durabilă, etica afacerilor.

Autor al 22 cărţi publicate, două de autor şi restul în colaborare, peste 100 articole şi comunicări ştiintifice;  30 contracte de cercetare naţionale şi internaţionale; profesor invitat în universități din Franța, Spania, Suedia, Italia, pentru activități didactice și comisii doctorat.

Conducător științific de doctorat în domeniul Economie, specializarea Administrarea afacerilor.

Vicepreședinte al Clubului Presei de Turism FIJET România, membru al Colegiului Consultativ al Consiliul Concurenței, membru în consiliul director al Asociației Academice de Cercetare în Turism și Servicii CACTUS.

Director program postuniversitar Strategic Hospitality Management, organizat în parteneriat ASE București – Ecole Hoteliere de Lausanne, Elveția.